021-77914620,21

info@datan.co

تبلیغات نوین

15 آگوست, 2018 - admin

بدون دیدگاه

در حال حاضر تبلیغات دیجیتالی جای خود را به تبلیغات سنتی داده و از این طریق مخاطبان بیشتری در مدت زمان اندکی موارد تبلیغاتی مشتریان عزیز را مشاهده میکنند. این روشهای نوین در مقایسه با روش های سنتی از هزینه ی بسیار پایینتری در مقیاس کلان مخاطبان برخوردارند. بدیهیست که مدت زمان پایینتری در بازدهی خواهند داشت.

 

admin

یک دیدگاه

داتان
داتان اجرا شده توسط: همیار وردپرس